[Skip Header] Friend Requests Messages Notifications HomeProfile Account(more) Need Help? [End of Header]

About this Author

Marissa Martinez helps women's rights.

Helth Benifit of pineapple!

Health benefits ng pinya

*Pineapple Bromelain(extract) para sa Sinusitis

Para sa treatment ng sinusitis, sa isang clinical trial ay naipakita na ang batang na-diagnosed ng acute sinusitis ay madaling makarekober kapag ginagamot gamit ang pineapple bromelain kaysa sa ibang treatments.


*Ang pineapple bromelain ay isa ring anti inflammatory

May ilang clinical evidence na nagsa-suggest na epektibo ang

0 Comments